ההקלטות של המועדון

הקלטת מפגש 14.5.24

הקלטת מפגש 28.5.24

הקלטת מפגש 5.6.24

הקלטת מפגש 13.6.24

הקלטת סדנת זום 19.6